Bankaların Sorumlu Oldukları Karşılıksız Çek Üst Sınırı Hakkında
Bankaların sorumlu oldukları karşılıksız çeklerin üst tutarı, 29Ocak  2018 tarihinden  geçerli  olmak  üzere  1.410TL’ den 1.600 (binaltıyüz) Türk Lirasına, (2010/2 sayılı Tebliğden önce bastırılan çeklerden ötürü her bir çek yaprağı için 940 TL’ye)yükseltilmiştiGüncel Haber ve Duyurular
Prev 1Next
  
Güncel Mevzuat
Prev 1NextTop