2017/4 Geçici Vergi Dönemi İçin Uygulanacak Yabancı Para Değerleri
2017/4. GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİ İÇİN UYGULANACAK
YABANCI PARA DEĞERLERİ

Vergi Usul Kanununun 280 inci maddesi gereğince, yabancı paraların borsa rayici ile
değerleneceği ve bu hükmün yabancı para ile olan senetli veya senetsiz alacaklar ve borçlar
hakkında da uygulanacağı belirtilmiştir.
Geçici vergiye tabi kazançların tespitinde yabancı paralar ile yabancı para cinsinden
olan alacak ve borçların bu hüküm dikkate alınarak değerlenmesi gerekmektedir. Bu şekilde
yapılacak değerlemede Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca geçici vergi döneminin
kapandığı tarih itibariyle Resmi gazete de yayımlanan döviz alış ve efektif kurları esas
alınacaktır.
Kasadaki mevcut yabancı paralar efektif alış kuru ile diğer yabancı paralı işlemler
(Bankadaki mevduatları, çekler, senetler alacaklar ve borçlar) döviz alış kurları ile
değerlenecektir.
2017/4 Döneminde ki geçici vergi sonunda (31.12.2017) yapılacak
değerlemeler için yabancı para değerleri aşağıdadır.
Güncel Haber ve Duyurular
Prev 1Next
  
Güncel Mevzuat
Prev 1NextTop