306 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayımlandı
15/3/2019 tarihli ve 30715 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 306 Seri No.lu. Gelir Vergisi Genel Tebliği ile; 17/1/2019 tarihli ve 7161 sayılı ve 18/1/2019 tarihli ve 7162 sayılı Kanunlarla 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda yapılan değişiklikler uyarınca;

  • Uçuş ve dalış hizmetlerinde istisna uygulamasına,
  • İnternet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden yapılan satışlarda esnaf muaflığı uygulamasına,
  • Tazminat ödemelerinde istisna uygulamasına,
  • 27/3/2018 tarihinden önce karşılıklı sonlandırma sözleşmesi veya ikale sözleşmesi kapsamında ödenen ek tazminatlar üzerinden kesilen gelir vergisinin iadesine,
yönelik açıklamalar yapılmıştır.


Söz konusu tebliğe ulaşmak için tıklayınız


Güncel Haber ve Duyurular
Prev 1Next
  
Güncel Mevzuat
Prev 1NextTop