307 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayımlandı

15/3/2019 tarihli ve 30715 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 307 Seri No.lu. Gelir Vergisi Genel Tebliği ile;18/1/2019 tarihli ve 7162 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 121 inci maddesinde yer alan vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimi uygulamasına ilişkin açıklamalar yapılmıştır

Söz konusu tebliğe ulaşmak için tıklayınız


Güncel Haber ve Duyurular
Prev 1Next
  
Güncel Mevzuat
Prev 1NextTop