İşçi Özlük Dosyası ile İlgili Bilgilendirme
4857 Sayılı Kanun Madde 75 ;

işveren çalıştırdığı her işçi için bir özlük dosyası düzenler. işveren bu dosyada, işçinin kimlik bilgilerinin yanında, bu kanun ve diğer kanunlar uyarınca düzenlemek zorunda olduğu her türlü belge ve kayıtları saklamak ve bunları istendiği zaman yetkili memur ve mercilere göstermek zorundadır.

Özlük dosyasının düzenlenmesi, işvereni idari para cezalarından kurtardığı gibi, ilgili evrakların düzenlenmesi ile, işçi ile işveren arasındaki özellikle belgeye dayanan ihtilafların azalmasına sebep olacaktır.

İşçi Özlük Dosyalarını Düzenlememe cezası;

2019 Yılı için her işçi başına,2.293,00 TL dirGüncel Haber ve Duyurular
Prev 1Next
  
Güncel Mevzuat
Prev 1NextTop