Ücretsiz izin desteği

- Ücretsiz izne ayrılan ve İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 24 üncü maddesi kapsamında nakdi ücret desteğinden yararlanacak olan kişilere ilişkin başvurular, işverenler tarafından aşağıdaki internet adresi üzerinden yapılabilecektir.

-https://uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi

- Bildirimler ücretsiz izin verilen her ay için ayrı ayrı olmak üzere, ücretsiz iznin verildiği ayı izleyen ayın 3’üne kadar yapılacaktır.

- Çalışanlar tarafından başvuru yapılmasına gerek bulunmamaktadır.

-İşçinin ay içindeki ücretsiz izinli gün sayısı, kimlik ve IBAN numarası ile cep telefonu bilgilerinin işveren tarafından başvuru ekranına girilmesi gerekmektedir.

- Ödemeler, işçilerimizin IBAN numaralarına havale/EFT yapılması, PTT şubeleri yahut evde ödeme kanallarıyla gerçekleştirilecektir.

Güncel Haber ve Duyurular
Prev 1Next
  
Güncel Mevzuat
Prev 1NextTop