İkinci el araç satışlarında yeni düzenleme
T.C. Ticaret Bakanlığı Tarafından Yapılan Düzenlemeyle İlgili İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 15.08.2020 Tarih Ve 31214 Sayılı Resmi Gazete’de Yayınlanarak 30.08.2020 Tarihinde Yürürlüğe Girecektir.

Hali Hazırda 2.El Araç Satışı Yapan Mükelleflerimiz 31.08.2020 Tarihine Kadar Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu Seviye 5 İsimli Yetki Belgesini Almaları Gerekmektedir. 01.09.2020 Tarih İtibariyle Yetki Belgesi Sahibi Olmayan İşletmelere 5.000,00
(Beş Bin Türk Lirası) Tutarında Cezayi İşlem Uygulanacaktır.
İşletmeye Yetki Belgesi Verilebilmesi İçin;

A) Meslek Odasına Kayıtlı Olunması,
B) Gelir Veya Kurumlar Vergisi Mükellefi Olunması,
C) İş Yeri Açma Ve Çalışma Ruhsatının Bulunması,
Ç) Meslek Odası Ve Vergi Kayıtları İle İş Yeri Açma Ve Çalışma Ruhsatındaki İştigal Konuları Arasında İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ticareti Faaliyetinin Bulunması,
D) Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlularının;
1) On Sekiz Yaşını Doldurmuş Olması,
2) En Az Lise Mezunu Olması,
3) İflas Etmemiş Veya İflas Etmiş Olsa Bile 9/6/1932 Tarihli Ve 2004 Sayılı İcra Ve İflas Kanunu Hükümlerine Göre İtibarının Yerine Gelmiş Olması,
4) Konkordato Talebinde Bulunmamış Olması,
5) Kasten İşlenen Bir Suçtan Dolayı Beş Yıldan Fazla Kesinleşmiş Hapis Cezası Almamış Veya Devletin Güvenliğine, Anayasal Düzene Ve Bu Düzenin İşleyişine, Milli Savunmaya Ve Devlet Sırlarına Karşı Suçlar İle Casusluk, Zimmet, İrtikâp, Rüşvet, Hırsızlık, Dolandırıcılık, Sahtecilik, Güveni Kötüye Kullanma, Hileli İflas, İhaleye Fesat Karıştırma, Edimin İfasına Fesat Karıştırma, Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama, Terörizmin Finansmanı, Kaçakçılık, Vergi Kaçakçılığı Veya Haksız Mal Edinme, İşkence, Cinsel Saldırı Ve Çocukların Cinsel İstismarı Suçlarından Hüküm Giymemiş Ya Da Ticaret Ve Sanat İcrasından Hükmen Yasaklanmamış Olması ;

Şartlarını Taşıyor Olmaları Gerekmektedir.

Başvurular Kaynes Üzerinden Yapılacaktır.K.T.O. Üniversitesi Eğitim Ve Sınavda Sınavda Yetkili Kurum Olarak Belirlenmiştir. Başarılı Olan Adaylar Ticaret İl Müdürlüklerine Başvuru Yaparak Belgelerini Teslim Alacaklardır
Güncel Haber ve Duyurular
Prev 1Next
  
Güncel Mevzuat
Prev 1NextTop