İşyerlerinde PTT Tebligatı Alırken SGK dan Ceza Yemeyin
        25.01.2018 Tarih 2018/4 sayılı Genelgenin 2.3.1.1. (4/a) sigortalıları yönünden yapılacak işlemler” başlıklı bölümüne yedinci paragrafına göre PTT Kurumu memurlarınca yapılan tebligatların, 7201 sayılı Kanuna uygun olarak yapıldığının ve işyerine tebliğ edilen mtebliğlerin üzerine "işyeri çalışanı”, "işyeri daimî çalışanı","görevli sekreter” gibi ibarelerin yazıldığının tespiti halinde bu bilgi ve belgeler uyarınca tebligatın teslim alındığı tarih için, tebligatı alan kişi adına re'sen sigortalılık tescili sağlanacaktır ve tebligatı alan kişinin sigortalılığı resen tescil edilecek ve işverenden prim belgeleri istenecek, belgelerin süresinde verilmemesinden dolayı idari para cezası uygulanacaktır.

          İşverenlerimizin  yukarıda açıklanan yaptırımlarla karşılaşmaması için, işyerinde çalışmayan kişilerin, işyerinde söz konusu tebligatları almaması için gerekli özen ve dikkati göstermeleri gerekmektedir.


Güncel Haber ve Duyurular
Prev 1Next
  
Güncel Mevzuat
Prev 1NextTop