Ekonomik Reform Paketi açıklandı
-Salgının istihdam piyasalarında oluşturduğu tahribatı gidermek için ilave İstihdama Finansman Desteği adıyla yeni destek modeli getiriliyor..

-Buna göre firmalar, istihdama kattıkları her bir ilave kişi için Kredi Garanti Fonu kefaletiyle,24 ay vadeli,ilk 6 ay ödemesiz 100 bin liralık kredi kullanabilecekler.

-En fazla 5 kişiye kadar olan bu uygulamada, taahhüdünü yerine getiren firma,ilave istihdam için yıl boyunca ödediği sosyal sigorta ve işsizlik sigortası primlerini kredi finansman maliyetinden düşecek.

-Nakdi Ücret Desteğinden yararlanaıp çalışanını tekrar istihdama dahil eden işverenler,gereken şartları taşımaları durumunda,İlave İstihdama Finansman Desteğini de kullanabilecekler..

-Dar gelirli küçük esnafımıza yönelik bir vergi muafiyeti de yer alıyor. Basit usulde vergilendirilen, kuaför, çay ocağı, tamirci, terzi gibi 850 bin esnaf gelir vergisinden muaf tutulacak
Güncel Haber ve Duyurular
Prev 1Next
  
Güncel Mevzuat
Prev 1NextTop