2021 yılı 4. geçici vergi dönemi geçici vergi beyannamesinin verilme ve ödeme süresi 25 Şubat 2022 Cuma günü sonuna kadar uzatıldı.

Gelir İdaresi Başkanı Bekir Bayrakdar'ın imzasıyla yayınlanan 139 nolu VUK sirkülerinde şu açıkmaya yer verildi: "17 Şubat 2022 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2021 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 25 Şubat 2022 Cuma günü sonuna kadar uzatılmıştır. Söz konusu uzatma, ilgili geçici vergi dönemi itibarıyla beyanname verme tarihi 17 Şubat 2022 günü sonu olan özel hesap dönemine tabi mükellefleri de kapsayacaktır" denildi.