Ücret Bordrosu İle İlgili Bilgilendirme
Ücret Bordrosu; Personelin Çalıştığı Aya Ait Çalıştığı Süre İle İlgili;

Ücret Ve Ücret Benzeri Ödemeleri İçerir,
Diğer Ödemeler İle Yasal Kesintileri içerir,
Ücret Tahakkuk Belgesi Olarak Tanımlanır,
İşveren Tarafından Düzenlenmemesi Halinde Kanunen Usulsüzlük Cezası İle Cezalandırılır,
İşverenin Ücret Bordrosunu Usulüne Uygun Düzenlenmesi Ve Personele İmzalatması Gerekir,
Bordronun Düzenlenme Şekli; VUK Ve SGK Kurumunun İstediği Bilgileri Taşımalıdır.
Yönetmelikte belirtilen şekilde düzenlenmeyen bordrolar nedeniyle mükelleflerin kayıtları geçersiz sayılarak 5510 sayılı kanunun 102. maddesine göre para cezası kesilebilir.

Geçersiz sayılan her bir ücret tediye bordosu için aylık asgari ücretin yarısı tutarında idari para cezası uygulanmaktadır. (5510 sayılı kanun mad. 102/5-e)

Yukarıda belirtilen hususların tümünü içermeyen ücret tediye bordroları geçerli sayılmaz.

Ücret ve diğer ödemelerin makbuz karşılığında yada banka aracılığı ile yapılması halinde de ücret tediye bordrosunun imzalanması gerekir
Güncel Haber ve Duyurular
Prev 1Next
  
Güncel Mevzuat
Prev 1NextTop