İşten çıkarmaya covid19 düzenlemesi
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından çalıştığı işveren tarafından ücretsiz izne çıkarılan çalışanlar için bir yasa yasa taslağı çalışması hazırlandı.Bu taslağa göre;işveren 3 ay süreyle işçilerin sözleşmelerini fesih edemeyecekler.Ancak ücretsiz izne çıkartabilecek. Ücretsiz izne çıkartılan işçiye devlet 3 ay süre ile işsizlik fonundan günlük 39 lira 24 kuruş ödeyecek.

Bu fesih süresi Cumhurbaşkanı kararıyla altı aya kadar uzatılabilecek.Ayrıca 15 Mart tarihinden sonra sonra işten çıkarılan ve yasal olarak işsizlik maaşı alamayanlara da günlük 39.24 TL ödenecek.

Taslağa göre,birinci fıkra çerçevesinde ücretsiz izne ayrılarak ücret desteğinden yararlanan işçinin işveren tarafından fiilen çalıştırılmaya devam ettiğinin tespiti halinde 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 102 nci maddesinde belirlenen idari para cezaları dört katı olarak uygulanacak
Güncel Haber ve Duyurular
Prev 1Next
  
Güncel Mevzuat
Prev 1NextTop